Hekla pimpsten

Hekla Pimpsten i olika fraktioner, Hekla Lättjord Typ C, Hekla Gräsmatta och Hekla Rotkudde.

Hekla Pimpsten används som jordförbättrande substrat vid planteringar av träd, buskar, perenner, anläggning av gräsmattor och många andra användningsområden. Hekla Lättjord typ C är en jordblandning med pimpsten och grönkompost.

Hekla Pimpsten kommer från vulkanen Hekla på Island. Pimpsten kan användas som jordförbättrande substrat i anläggningsjordar, gräsmattor, vid planteringar av träd, buskar, perenner, takodling, sticklingsförökning mm.

Pimpstenen har en porvolym på ca 85 % och finns i flera olika fraktioner för olika användningsområden (se nedan). Pimpsten suger lätt till sig vatten och kan snabbt transportera det över större avstånd tack vare kapillärkraften. Pimpstenen har en hög andel luftporer (40%) och vattenporer (45%) som gör att rötterna får god tillgång på både vatten och syre.

Produktblad Hekla Pimpsten (pdf)

hekla pimpsten

Pimpsten fraktion: 2-8 mm

Används vid planteringar av träd, buskar och perenner, som odlingssubstrat, i anläggningsjordar och som jordförbättring till gräsmattor.

Hekla Pimpsten säljs i 20 liters säckar och 1250 liters storsäck.

Prisinformation – 20 liters säck:
180:-/st inkl. moms.

Prisinformation – 1250 liters säck:
3.500:-/st inkl. moms.

FRAKTINFORMATION:
20 liter säckar kan avhämtas på Ekerölagret vid beställning av minst 4 st. 20 liters säckar. 1250 liter säckar kan inte avhämtas. Läs mer

HEKLA COARSE

Pimpsten fraktion: 10-35 mm.

Hekla Coarse är lämplig att använda vid plantering av träd och buskar. Den grova ytan ger ett estetiskt intryck när den bland annat används som toppdressing vid planteringar av perenner, särskilt vid stenpartier när man använder torktåliga växter.

Gör så här:
Vid plantering av träd och buskar med Hekla Coarse. Grunda planteringsgropen med ett lager om ca 20 cm HeklaCoarse. Trampa till pimpstenen innan trädet eller busken ställs på grundlagret. Blanda sedan i ca 40% planteringsjord tillsammans med ca 60% HeklaCoarse runt om plantan. Totalt bör djupet för planteringsgropen med pimpstenen ligga på 70-80 cm.

Hekla Coarse kan med fördel även användas för att syresätta och filtrera vattnet i dammar. Pimpstenen med sin stora och porösa yta agerar grogrund för den biologiska reningen. Pimpstenen minskar algtillväxten och tar upp mycket fosfor. Lägg pimpstenen i på botten på dammar och i vattenfall så syresätts vattnet bättre!

Prisinformation – 20 liters säck:
180:-/st inkl. moms.

Prisinformation – 1250 liters säck:
3.500:-/st inkl. moms.

FRAKTINFORMATION:
20 liter säckar kan avhämtas på Ekerölagret vid beställning av minst 4 st. 20 liters säckar. 1250 liter säckar kan inte avhämtas. Läs mer

HEKLA GREEN

Pimpsten fraktion 0,5-2,8 mm

Specialfraktion för gräsuppbyggnad och sticklingsförökning.

Hekla Green säljs i 20 liters säckar och 1250 liters storsäck.

Prisinformation – 20 liters säck:
180:-/st inkl. moms.

Prisinformation – 1250 liters säck:
3.900:-/st inkl. moms.

FRAKTINFORMATION:
20 liter säckar kan avhämtas på Ekerölagret vid beställning av minst 4 st. 20 liters säckar. 1250 liter säckar kan inte avhämtas. Läs mer

HEKLA lättjord typ c

Produkten är en blandning av 50% Hekla Pimpsten 2-8 mm, 50% Grönkompost, lera och med tillsats av mineraler.

Jordblandningen är mycket lämplig att använda vid plantering av perenner, buskar och träd. Jorden kan med fördel användas till växtbäddar, och på takbjäklag, i odlingslådor, men även till rabatter och vid uppbyggnad av gräsmattor. Produkten har en bra växtnäringsbalans och neutralt pH.

Tillvägagångssätt Hekla Lättjord typ C
Grunda först växtbädden/odlingsplatsen med ett lager av pimpsten, fraktion 2-8 mm på ca 80-120 mm för dräneringens skull. Därefter läggs ett lager med Hekla lättjord på ca 200-250 mm för perenner, 450-650 mm för buskar och träd.

Hekla Lättjord typ C säljs i 20 liters säckar och 1250 liters storsäck.

Prisinformation – 20 liters säck:
180:-/st inkl. moms.

Prisinformation – 1250 liters säck:
2.900:-/st inkl. moms.

FRAKTINFORMATION:
20 liter säckar kan avhämtas på Ekerölagret vid beställning av minst 4 st. 20 liters säckar. 1250 liter säckar kan inte avhämtas. Läs mer

HEKLA GRÄSMATTA

Produkten är en blandning av 70% Hekla Pimpsten 2-8 mm, 30% Grönkompost, lera och med tillsats av mineraler.

Hekla Gräsmatta säljs i 1250 liters storsäck.
Produkten är ingen lagervara, utan görs bara på beställning. Minsta order vid beställning är 5 st 1250 liters BB (6,25 m3).

Bulkdensitet, fuktig: ca 660 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 1000 kg/m3

Prisinformation – 1250 liters säck:
2.900:-/st inkl. moms.

FRAKTINFORMATION:
1250 liter säckar kan inte avhämtas.

Jordblandningen är mycket lämplig att använda vid anläggning av gräsmattor som är extra utsatta för slitage. Inblandningen av 70 % pimpsten gör att gräsmattan klarar av en hög frekvens av aktivitet och belastning. Överskottsvatten infiltreras ner i bädden vilket gör gräsmattan mer torktålig. Hekla Gräsmatta kan tack vare sin låga vikt med fördel användas på takbjäklag.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT HEKLA GRÄSMATTA

Grunda först marken där gräsmattan ska vara med ett lager av Hekla Gräsmatta på minst ca 200-300 mm. Hekla Gräsmatta kan läggas ut direkt på befintlig jord/mark, men markduk kan läggas ut under Hekla Gräsmatta om det finns mycket rotogräs.

Vid mindre bra förutsättningar för dränering initialt på den befintliga markytan kan även 50-100 mm Hekla Pimpsten 2-8 mm först läggas ut under Hekla Gräsmatta för bättre genomsläpplighet.

Kratta/raka ut jorden ordenligt och kör sedan med gallervagn/vält på Hekla Gräsmatta så att ytan blir jämn och fin. Så gräs direkt på jorden alternativt på hösten när det är fuktigt i luften under augusti, september eller rulla ut färdig gräsmatta från vår till höst.

HEKLAROTKUDDE

30 liters säck med pimpsten

HeklaRotkudde (se bild längre ner på sidan) innehåller pimpsten, ett poröst vulkaniskt material, som har förmågan att hålla god balans mellan luft-och vattenfyllda porer och ger därmed en förbättrad rotmiljö.

Placera Rotkudden direkt i planteringsgropen för dina träd och buskar och sedan växten direkt ovanpå. Trädet står stadigt på Rotkudden och sjunker inte efter plantering. Pimpstenen i rotkudden går även utmärkt att blanda direkt i jorden vid planteringar av perenner, träd och buskar.

Fraktion: 10 – 32 mm
Kornstorlek: < 32 mm. Medianvärde 16 mm

30-liters säckarna levereras på helpall (50 st). Kontakta oss för beställning.

FILTRERING AV DAMMAR

Rotkudden kan med fördel även användas för att syresätta och filtrera vattnet i dammar. Pimpstenen med sin stora och porösa yta agerar grogrund för den biologiska reningen. Pimpstenen minskar algtillväxten och tar upp mycket fosfor. Lägg rotkudden i på botten på dammar och i vattenfall så syresätts vattnet bättre!

 FRAKTINFORMATION

av jordförbättringsprodukter. 

trädgårdstjänster

Vi utför beskärning av fruktträd, träd och buskar. Vi vänder oss till privatpersoner och företag m.m.

Håkan Andersson
Telefon: 0707 - 42 65 83
Mejl: info@hamineraler.se

HA Mineraler
Postiljonsvägen 22
122 47 Enskede

Följ oss!