Bara lergranulat

Fraktion 2-6 mm

Bara Lergranulat buffrar näringsämnen och ger jorden en ökad vattenhållningsförmåga. Fördelar näring och vatten på bästa sätt i sand-, mull- och torvjordar.

Produktblad Bara Lergranulat (pdf)

Bara Lergranulat säljs i 1000 kg-storsäck.

Prisinformation – 1000 kg säck:
2.500:-/st inkl. moms.

Frakt Stockholm:
ca 2.400:-

AVHÄMTNING & FRAKTINFORMATION

av jordförbättringsprodukter. 

trädgårdstjänster

Vi utför beskärning av fruktträd, träd och buskar, nyplantering och planering av din trädgård samt skötsel och underhåll på kort eller lång sikt.

Vi vänder oss till privatpersoner och företag m.m.

Håkan Andersson
Telefon: 0707 - 42 65 83
Mejl: info@hamineraler.se

HA Mineraler
Postiljonsvägen 46
122 47 Enskede

Följ oss!