Bara lergranulat

Fraktion 2-6 mm

Bara Lergranulat buffrar näringsämnen och ger jorden en ökad vattenhållningsförmåga. Fördelar näring och vatten på bästa sätt i sand-, mull- och torvjordar.

Produktblad Bara Lergranulat (pdf)

Bara Lergranulat säljs i 1000 kg-storsäck.

Prisinformation – 1000 kg säck:
3.500:-/st inkl. moms.

 FRAKTINFORMATION

av jordförbättringsprodukter. 

trädgårdstjänster

Vi utför beskärning av fruktträd, träd och buskar. Vi vänder oss till privatpersoner och företag m.m.

Håkan Andersson
Telefon: 0707 - 42 65 83
Mejl: info@hamineraler.se

HA Mineraler
Postiljonsvägen 22
122 47 Enskede

Följ oss!